alt

שכונת טבריה המושבה, טבריה

השכונה היא שכונת מגורים הממוקמת לאורך כביש 768 בסמוך לצומת פוריה במורדות בקעת יבניאל. בשכונה משולבים שטחי מגורים בבניה צמודת קרקע, בניה רוויה ושטחי מסחר. סה"כ 2,087.

 

תיאור השירותים:

– ניהול תכנון והכנת מכרזים ע"י מנהל תכנון.
– ניהול ביצוע הפרויקט ע"י צוות ניהול.
– פיקוח על הביצוע ע"י חברת פיקוח חיצונית.
– ניהול שיווק, חתימת חוזים ומסירת מגרשים ליזמים.
– התקשרות, חתימת חוזים וביצוע עבודות עבור או באמצעות גורמי חוץ. ( רשות מקומית, קק"ל, רט"ג, חח"י)
– ניהול תקציבי במשק סגור, חשבונות וחוזים ע"י PMO
– ניהול ומעקב לו"ז ע"י יועץ מקצועי
– ניהול ועדות מכרזים ושינויים בליווי צמוד של עו"ד ורו"ח.

 

תכולת העבודה:

פיתוח הכבישים והתשתיות, מבנים ציבוריים (בתי ספר, גנים וכד'), שצ"פים ומבני מגורים לרבות הבטחת ובקרת איכות, ניהול לוחות זמנים, ניהול סיכונים, ייעוץ משפטי וכד'.

alt
היקף ביצוע:
142 מיליון ₪
alt
תקופת ביצוע:
2021– 2017
alt
מנהל הפרויקט:
ניר פרינץ
alt
לקוח:
משרד הבינוי והשיכון
alt
alt
תיאור השירותים:
- ניהול תכנון והכנת מכרזים ע"י מנהל תכנון.
- ניהול ביצוע הפרויקט ע"י צוות ניהול.
- פיקוח על הביצוע ע"י חברת פיקוח חיצונית.
- ניהול שיווק, חתימת חוזים ומסירת מגרשים ליזמים.
- התקשרות, חתימת חוזים וביצוע עבודות עבור או באמצעות גורמי חוץ. ( רשות מקומית, קק"ל, רט"ג, חח"י)
- ניהול תקציבי במשק סגור, חשבונות וחוזים ע"י PMO
- ניהול ומעקב לו"ז ע"י יועץ מקצועי
- ניהול ועדות מכרזים ושינויים בליווי צמוד של עו"ד ורו"ח.
תכולת העבודה:
פיתוח הכבישים והתשתיות, מבנים ציבוריים (בתי ספר, גנים וכד'), שצ"פים ומבני מגורים לרבות הבטחת ובקרת איכות, ניהול לוחות זמנים, ניהול סיכונים, ייעוץ משפטי וכד'.

מלאו בפירוט כאן

    + העלאת קורות חיים