מיגון אקוסטי דירתי

מיגון אקוסטי דירתי

ניהול התכנון והביצוע של עבודות מיגון אקוסטי דירתי כתוצאה מעבודות תשתית להקמת מערכות להסעת המונים (דוגמת רכבת קלה או כבדה, וכדומה) הוא היבט נוסף בניהול פרויקטים בו אנו מתמחים. במסגרת כל פרויקט אנו אמונים על ניהול תהליך העבודה מול הדיירים משלב התכנון ועד למסירת הדירה בסיום העבודות, על ניהול כספי של הפרויקט בכללותו מול המזמין, הקבלן והדיירים, וכן על:

 • כתיבת נהלי המיגון ואישורם מול הגורמים הרלוונטיים
 • הכנת אומדנים לתקציב
 • איתור הדירות הזכאיות, פנייה לדיירים, ביצוע סיורים בנכסים והכנת תיקי תיעוד לכל דירה
 • קביעת היקף המיגון, הכנת תיקי מיגון לביצוע, הצגתם ואישורים מול בעלי הנכסים
 • הפעלת יועצים מלווים, לרבות אלומיניום, מיזוג אוויר, חשמל, אדריכל שימור ועוד
 • תיאום העבודות
 • פיקוח והפעלת קבלני הביצוע בדירות
 • בדיקת חשבונות הקבלנים
 • ליווי המזמין בוועדות ערר

מלאו בפירוט כאן

  + העלאת קורות חיים