alt

רק"ל נצרת-חיפה

מדובר במגה פרויקט תשתיתי (כ-6 מיליארד ₪) ובעל חשיבות לאומית בכך שיקשר רוחבית בין מספר יישובים בצפון ויגדיל את יכולות ההתניידות בין הישובים השונים. הפרויקט, באורך של כ-41 ק"מ, ולמעשה יחבר את מטרופולין חיפה למרחב נצרת/נצרת עלית.

alt
היקף ביצוע:
7 מיליארד ₪
alt
תקופת ביצוע:
2019-כיום
alt
מנהל הפרוייקט:
קובי רוזנברג
alt
לקוח:
כביש חוצה ישראל
תכולת העבודה:
- הקמת קו רכבת קלה מסוג Tram-Train בין נצרת עלית ונצרת לבין חיפה, ויחבר בין היישובים במרחב גוש נצרת ומפרץ חיפה
- תכנון ביצוע כ- 18 תחנות וכ- 30 גשרים/מעברים לאורך התוואי מתוכן כ-8 תחנות וכ-7 ק"מ מסילה במקטע עירוני וכ-11 תחנות כ-34 ק"מ מסילה במקטע בינעירוני
- תכנון ביצוע מתחם דפו ומרכז בקרה בקרית אתא
מורכבות הפרויקט:
- הקו עובר ב-8 רשויות מקומיות ומצריך תיאומים רבים
- הקו מחולק למקטעים ודורש תכלול של העבודה מול קבלנים שונים ושליטה על מס' מוקדי ביצוע שונים
- הסדרי תנועה מורכבים
תיאור השירותים:
- ניהול התכנון
- ניהול תקציב כללי
- ניהול ופיקוח על הביצוע
- ניהול לוחות זמנים
- בקרת חשבונות חלקיים וסופיים

מלאו בפירוט כאן

    + העלאת קורות חיים