alt

חברה מנהלת – משרד התחבורה

דנה הנדסה משמשת כחברה מנהלת עבור משרד התחבורה בפרויקטים תחבורתיים שונים באזור הגליל הצפוני ורמת הגולן החל משלב התכנון הראשוני ועד למסירת הפרויקט לרשות המקומית בגמר הביצוע.
מדובר בעשרות רבות של פרויקטים המתוכננים/מבוצעים מדי שנה, פרויקטים בהיקפים קטנים ובעלי מורכבות רבה בעיקר בשל הסביבה הצפופה בה הם מבוצעים ואופי האוכלוסייה הפזורה לאורכם.

ממועד תחילת עבודתנו ועד היום, דנה הנדסה ניהלה תכנון וביצוע של מעל 150 פרויקטים.

alt
היקף ביצוע:
כ-500 מיליון ₪
alt
תקופת ביצוע:
2013-2021
alt
לקוח:
משרד התחבורה
alt
alt
alt
alt
פרויקטים בשלב התכנון:
- קידום תכנון של כ-60 פרויקטים במקביל החל משלב התכנון הראשוני בתיאום עם משרד התחבורה והרשויות המקומיות.
- התקשרות עם מתכננים ויועצים רבים לרבות מתכנני תנועה, כבישים, חשמל ותאורה, קרקע, נוף, הידרולוגים, בטיחות, מעבדות ועוד. (מעל 400 חוזים מתחילת הפעילות).
- הגשת בקשות תקציב לביצוע לאחר השלמת תכנון מפורט לרבות קבלת אישורי רשויות וגורמי תשתית.
פרויקטים בשלב הביצוע:
- ניהול הביצוע במלואו של כ-70 פרויקטים במקביל עד למסירת הפרויקט לרשות.
- היקף ביצוע שנתי של כ-100 מיליון ₪ בשנה.

מלאו בפירוט כאן

    + העלאת קורות חיים