alt

חברה מנהלת – משרד הכלכלה

דנה הנדסה משמשת כחברה מנהלת עבור משרד הכלכלה בפרויקט פיתוח אזורי תעשייה בצפון ודרום הארץ, החל משלב התכנון הראשוני ועד למסירת הפרויקט בגמר הביצוע.

מדובר בפרויקטים המתוכננים/מבוצעים מדי שנה, בהיקף ביצוע שנתי של כ-60 מלש"ח.

alt
היקף ביצוע:
כ-600 מלש"ח
alt
תקופת ביצוע:
2006-כיום
alt
מנהל הפרויקט:
בתאל רון
alt
לקוח:
משרד הכלכלה
alt
alt
תיאור השירותים:
- ניהול התכנון על כל שלביו
- הוצאת מכרזי ביצוע משלימים
- ניהול תקציב כללי
- ניהול ופיקוח על הביצוע עד למסירה כולל
- ניהול לוחות זמנים
- בקרת חשבונות חלקיים וסופיים

מלאו בפירוט כאן

    + העלאת קורות חיים