alt

גשר יהודית

מטרת הפרויקט היא חיבור בין מתחם ביצרון במזרח העיר תל אביב-יפו לשדרות יהודית במרכז העיר, מצידו המערבי של האיילון, באמצעות גשר אשר עובר מעל פרוזדור נתיבי איילון, רכבת ישראל ותעלת האיילון.

alt
היקף ביצוע:
53 מיליון ₪
alt
תקופת ביצוע:
2017-2020
alt
מנהל הפרוייקט:
יוסי ברכה
alt
לקוח:
נתיבי איילון
alt
alt
תכולת העבודה:
על הגשר נבנו שתי רמפות להולכי רגל ורוכבי אופניים המשתלבות בשדרה.
אורכו של הגשר מוערך בכ-110 מ', גובה שיא 17.58 מטר ורוחבו 11 מטר.
מורכבות הפרויקט:
עבודה מעל כביש מהיר וראש במדינת ישראל (נתיבי אילון) אשר הצריכה סגירת נתיבים, ועבודה בשלביות לפרקי זמן קצרים על מנת להשלים משימות בהתחשב בתנאי השטח.
תיאור השירותים:
- ניהול תקציב כללי
- ניהול ופיקוח על הביצוע עד למסירה כולל
- ניהול לוחות זמנים
- בקרת חשבונות חלקיים וסופיים

מלאו בפירוט כאן

    + העלאת קורות חיים