alt

הרכבת הקלה לת"א – הקו הסגול (מקטע מזרחי)

ניהול ופיקוח על ביצוע המקטע המזרחי של פרויקט הקו הסגול מדובר בקו עילי באורך 29 ק"מ עם 44 תחנות. ניהול קידום זמינות (העתקת תשתיות, פינויים והפקעות), ניהול תקציב ובקרה, ניהול ופיקוח על ביצוע הפרויקט (מחולק לתתי מקטעים), ניהול לוחות זמנים, סיכונים ועוד.

alt
היקף ביצוע:
700 מיליון ₪
alt
תקופת ביצוע:
2017-2024
alt
מנהל הפרוייקט:
רמי שמיר
alt
לקוח:
נת"ע – נתיבי תחבורה עירוניים
alt
alt
תכולת העבודה:
- אורך הקו: 29 ק"מ עילי
- מס' תחנות: 44
- הקו עובר ב-8 רשויות מקומיות
- תחזית נוסעים לשנת 2030 – 60 מיליון בשנה
מורכבות הפרויקט:
עבודה בסביבה עירונית צפופה, בקרבה מידית לבתים ועסקים כולל טיפול בנושאי סביבה וקהילה, שינויים תכופים בהסדרי התנועה לשלבי הביצוע, עיכובים בהעתקת תשתיות, שליטה על מוקדי ביצוע שונים.
תיאור השירותים:
ניהול ופיקוח על ביצוע המקטע המזרחי של הפרויקט (אינפרה 1)

מלאו בפירוט כאן

    + העלאת קורות חיים