מכרזים

מכרזים

מכרז נסגר
מכרז פומבי מס' 04/20 למתן שירותים בתחום הרכב בתחבורה הציבורית
עדכון אחרון: 07/01/2021
מכרז נסגר
מכרז פומבי מס' 05/20 לפיתוח ותחזוקה של מערכת לניהול הסכמים והתחשבנות הסובסידיה בתחבורה הציבורית
עדכון אחרון: 30/11/2020
מכרז נסגר
מכרז פומבי מס' 06/20 לגיוס צוות מיפוי ואיסוף מידע תחבורתי
עדכון אחרון: 09/12/2020
מכרז נסגר
מכרז פומבי 03/20 לבחירת יועצים בתחום הטכנולוגיה
עדכון אחרון: 04/10/2020
מכרז נסגר
מכרז פומבי מס' 20 / 02 לבחירת יועץ בתחום הכרטוס בתחבורה הציבורית
עדכון אחרון: 04/10/2020
מתן שירותי ייעוץ בתחום הכרטוס בתחבורה הציבורית
מכרז נסגר
מכרז פומבי מס' 01/20 למתן שירותים בתחום הנגישות בתחבורה הציבורית
עדכון אחרון: 10/08/2020
מתן שירותים בתחום הנגישות בתחבורה הציבורית
מכרז נסגר
טבריה, שכונת המושבה
עדכון אחרון: 14/01/2020
ביצוע עבודות פריצת כבישים, סלילה וביצוע תשתיות באונה מערבית באתר שכונת המושבה, טבריה

מלאו בפירוט כאן

    + העלאת קורות חיים