+ העלאת קובץ

  מכרזים

  מכרזים

  מכרז נסגר
  מכרז פומבי מס' 04/20 למתן שירותים בתחום הרכב בתחבורה הציבורית
  עדכון אחרון: 07/01/2021
  מכרז נסגר
  מכרז פומבי מס' 05/20 לפיתוח ותחזוקה של מערכת לניהול הסכמים והתחשבנות הסובסידיה בתחבורה הציבורית
  עדכון אחרון: 30/11/2020
  מכרז נסגר
  מכרז פומבי מס' 06/20 לגיוס צוות מיפוי ואיסוף מידע תחבורתי
  עדכון אחרון: 09/12/2020
  מכרז נסגר
  מכרז פומבי 03/20 לבחירת יועצים בתחום הטכנולוגיה
  עדכון אחרון: 04/10/2020
  מכרז נסגר
  מכרז פומבי מס' 20 / 02 לבחירת יועץ בתחום הכרטוס בתחבורה הציבורית
  עדכון אחרון: 04/10/2020
  מתן שירותי ייעוץ בתחום הכרטוס בתחבורה הציבורית
  מכרז נסגר
  מכרז פומבי מס' 01/20 למתן שירותים בתחום הנגישות בתחבורה הציבורית
  עדכון אחרון: 10/08/2020
  מתן שירותים בתחום הנגישות בתחבורה הציבורית
  מכרז נסגר
  טבריה, שכונת המושבה
  עדכון אחרון: 14/01/2020
  ביצוע עבודות פריצת כבישים, סלילה וביצוע תשתיות באונה מערבית באתר שכונת המושבה, טבריה

  מלאו בפירוט כאן

   + העלאת קורות חיים