+ העלאת קובץ

  מכרזים מנהלת תחבורה ציבורית

  מכרזים מנהלת תחבורה ציבורית

  מכרז נסגר
  שירותי פיקוח בפרויקטי בינוי של מתקני תשתית בתחבורה הציבורית
  עדכון אחרון: 24/11/2022
  מכרז נסגר
  פיתוח ותחזוקת מערכת רישוי התחבורה הציבורית
  עדכון אחרון: 28/09/2022
  מכרז נסגר
  מכרז פומבי מס' 01/22 למתן שירותים בתחום הדרכות נהגים בתחבורה הציבורית
  עדכון אחרון: 15/06/2022
  מכרז נסגר
  מכרז פומבי מס' 01/21 לפיתוח ותחזוקה של מערכת הרישוי בתחבורה הציבורית
  עדכון אחרון: 11/03/2021
  מכרז נסגר
  מכרז פומבי מס' 04/20 למתן שירותים בתחום הרכב בתחבורה הציבורית
  עדכון אחרון: 19/11/2020
  מכרז נסגר
  מכרז פומבי מס' 06/20 לגיוס צוות מיפוי ואיסוף מידע תחבורתי
  עדכון אחרון: 28/01/2021
  מכרז נסגר
  מכרז פומבי מס' 05/20 לפיתוח ותחזוקה של מערכת לניהול הסכמים והתחשבנות הסובסידיה בתחבורה הציבורית
  עדכון אחרון: 30/11/2020
  מכרז נסגר
  מכרז פומבי מס' 20 / 02 לבחירת יועץ בתחום הכרטוס בתחבורה הציבורית
  עדכון אחרון: 04/10/2020
  מתן שירותי ייעוץ בתחום הכרטוס בתחבורה הציבורית
  מכרז נסגר
  מכרז פומבי מס' 01/20 למתן שירותים בתחום הנגישות בתחבורה הציבורית
  עדכון אחרון: 10/08/2020
  מתן שירותים בתחום הנגישות בתחבורה הציבורית

  מלאו בפירוט כאן

   + העלאת קורות חיים