מכרזים מנהלת תחבורה ציבורית

מכרזים מנהלת תחבורה ציבורית

מכרז נסגר
שירותים בתחום ניתוח נתוני הבקרה ועיבוד מידע בתחום פעילות מפעילי תח"צ
עדכון אחרון: 29/01/2024
מכרז נסגר
שירותי פיקוח בפרויקטי בינוי של מתקני תשתית בתחבורה הציבורית
עדכון אחרון: 24/11/2022
מכרז נסגר
פיתוח ותחזוקת מערכת רישוי התחבורה הציבורית
עדכון אחרון: 28/09/2022
מכרז נסגר
מכרז פומבי מס' 01/22 למתן שירותים בתחום הדרכות נהגים בתחבורה הציבורית
עדכון אחרון: 15/06/2022
מכרז נסגר
מכרז פומבי מס' 01/21 לפיתוח ותחזוקה של מערכת הרישוי בתחבורה הציבורית
עדכון אחרון: 11/03/2021
מכרז נסגר
מכרז פומבי מס' 04/20 למתן שירותים בתחום הרכב בתחבורה הציבורית
עדכון אחרון: 19/11/2020
מכרז נסגר
מכרז פומבי מס' 06/20 לגיוס צוות מיפוי ואיסוף מידע תחבורתי
עדכון אחרון: 28/01/2021
מכרז נסגר
מכרז פומבי מס' 05/20 לפיתוח ותחזוקה של מערכת לניהול הסכמים והתחשבנות הסובסידיה בתחבורה הציבורית
עדכון אחרון: 30/11/2020
מכרז נסגר
מכרז פומבי מס' 20 / 02 לבחירת יועץ בתחום הכרטוס בתחבורה הציבורית
עדכון אחרון: 04/10/2020
מתן שירותי ייעוץ בתחום הכרטוס בתחבורה הציבורית
מכרז נסגר
מכרז פומבי מס' 01/20 למתן שירותים בתחום הנגישות בתחבורה הציבורית
עדכון אחרון: 10/08/2020
מתן שירותים בתחום הנגישות בתחבורה הציבורית

מלאו בפירוט כאן

    + העלאת קורות חיים