בקרה הנדסית ותקציבית

בקרה הנדסית ותקציבית

ניהול פרויקט דורש בקרה שוטפת ומתמדת של הפן ההנדסי והתקציבי, לכל אורכו. אנו בדנה הנדסה מבצעים בקרה הנדסית ותקציבית על פרויקטים בשלבי תכנון וביצוע, הכוללת בקרת אומדנים, זמינות ביצוע ומעקב אחר שלבי הביצוע, וכן בקרה על חשבונות, תקציב ולוחות זמנים המבוצעת עבור משרד התחבורה ברשויות רבות ברחבי הארץ.

תתי תחומים

בקרה תקציבית

אנו מאמינים שמנהל פרויקט חייב לקרוא את סטטוס הפרויקט בכל עת באופן מדויק, להבין לעומק את המשמעויות התקציביות שלו ולהימנע מחריגה בלוחות הזמנים ובתקציב, כדי לא לפגוע ברווחיותו. אנו מבצעים זאת באמצעות שימוש בכלי בקרה שונים אשר מבוססים על מתודולוגיית PMBOK (Project Management Body of Knowledge), תוך ראייה מערכתית של כלל הפרויקטים, סנכרון בין הגופים השונים ואינטגרציה של נתונים.

הבקרה התקציבית כוללת:
– איסוף כולל של נתונים, עיבודם וניתוחם, וכן הצלבת נתונים מול כלל מערכות המידע בארגון
– ליווי, בנייה והכנה של אומדן תקציבי, לוחות זמנים ותוכנית עבודה שנתית
– ניהול מאגר מידע אינטגרטיבי של נתוני התזרים ושל אבני הדרך בפרויקט
– ניתוח עמידה ביעדים וצפי לעתיד, לרבות "הרמת דגלים" להתרעה, ניתוח מגמות והסקת מסקנות
– זיהוי בעיות ופערי דיווח והעברת הממצאים למנהלי פרויקטים ולגורמים פנימיים בארגון.

בקרה הנדסית

בקרה הנדסית לאורך הפרויקט עוקבת אחר התקדמות היבטים הנדסיים והיא אחת מההתמחויות שלנו בדנה הנדסה.  לצורך ביצוע בקרה הנדסית יסודית ומקיפה, אנו משלבים את היכולות, הניסיון והמתודולוגיות שלנו ממגוון רחב של פרויקטים הנדסיים שבצענו הן בתחומי ההנדסה האזרחית והן בתחומי הבקרה, ויוצרים שילוב יכולות ייחודי המבטיח ללקוחותינו את המיטב משני העולמות:

בשלב התכנון אנו מבצעים בדיקה של התוכניות בהתאם לדיסציפלינות הרלוונטיות, בוחנים את העמידה באפיון / פרוגרמה שהוגדרה ואת יעדי הפרויקט, מקפידים על תיאום בין התוכניות והדיסציפלינות השונות, ובודקים את המפרטים, כתבי הכמויות והאומדנים לפני היציאה למכרז.

בשלב הביצוע אנו מוודאים שהפרויקט מבוצע על פי התוכניות והמפרטים שבחוזה, מבצעים בקרה על תהליך הניהול של מנהל הפרויקט בהיבטי לוחות זמנים, תקציב, איכות ותכולה ומפקחים על שינויים, תוספות וחריגות צפויות.

המומחים שלנו מביאים ניסיון מקצועי עשיר ועדכני, מכירים היטב את סביבת הפעולה ומחויבים לאינטרסים שלכם באופן מלא.

מלאו בפירוט כאן

    + העלאת קורות חיים